�است،هاست ارزان،هاست پرسرعت،ریسلر نامحدود،مسترریسلر،آلفامستر ریسلر،سوپرآلفامستر ریسلر،نمایندگی هاست نامحدود،دامنه،دامنه ارزان،دامنه بین المللی،هاست چت روم،هاست خوب،میزبانی وب حرفه ای،یاس آی تی

�است،هاست ارزان،هاست پرسرعت،ریسلر نامحدود،مسترریسلر،آلفامستر ریسلر، سوپرآلفامستر ریسلر، نمایندگی هاست نامحدود ، دامنه،دامنه ارزان،دامنه بین المللی،هاست چت روم،هاست خوب،میزبانی وب حرفه ای،یاس آی تی

�است،هاست ارزان،هاست پرسرعت،ریسلر نامحدود،مسترریسلر،آلفامستر ریسلر،سوپرآلفامستر ریسلر،نمایندگی هاست نامحدود،دامنه،دامنه ارزان،دامنه بین المللی،هاست چت روم،هاست خوب،میزبانی وب حرفه ای،یاس آی تی

پشتیبانی تلفن اداری فقط در ساعات کاری انجام میگردد | جهت تماس در ساعات غیر اداری می توانید با شماره 09307405414 تماس حاصل فرمایید
آموزش محدود کردنCPU برای کاربر

محدود کردنCPU برای کاربر
سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید:
cd /usr/local/src
wget http://www.r-fx.ca/downloads/prm-current.tar.gz
tar –zxvf prm-current.tar.gz
cd prm-0.*
./install.sh
rm –Rf /usr/local/src/prm*
سپس :
nano –w /usr/local/prm/conf.prm
برای ارسال اخطار به ایمیل مقادیر زیر را اینگونه تفییر دهید:
Change USR_ALERT=‖0″ to USR_ALERT=‖1″
USR_ADDR=‖root‖
به جای root ایمیل خود را وارد کنید.
برای استفاده از برنامه از دستور زیر استفاده می کنیم:
/usr/local/sbin/prm –s
/usr/local/sbin/prm –q